Wie ben ik

Els De Zutter

Orthopedagoog, team- & individuele coach

Van kleins af ben ik geboeid door de mens an sich, door het anders zijn van elke mens. Als klein kind speelde ik regelmatig samen met anderstalige kinderen van diverse afkomst, kinderen met een fysieke en verstandelijke beperking. Steeds zocht ik een weg om met iedereen te kunnen omgaan op een unieke manier.

Als uitwisselingsstudent in Frankrijk, Engeland en Indonesië ging ik telkens op zoek naar manieren om in contact te kunnen komen ondanks het niet kunnen spreken van elkaars taal en kennen van elkaars cultuur. Telkens slaagde ik erin te komen tot een fijn samen leven. Het samen zoeken naar een gemeenschappelijke taal, zowel verbaal als non-verbaal is een blijvend gegeven in mijn leven.

Mijn opleiding als klinisch orthopedagoog heeft deze vaardigheid nog verstevigd en een theoretische basis gegeven. De voorbije 25 jaar spitste ik me nog meer toe op het coachen van mensen en teams. Dit door te werken met mensen met een verstandelijke beperking, opvoeders, leerkrachten, jongeren, ouders en jongerenbegeleiders.

Naast klinisch orthopedagoog ben ik ook een oplossingsgerichte coach, begeleider in het herstelgericht werken en positieve heroriëntering. Deze kennis vulde ik aan met een opleiding praktische management vaardigheden.

Als trotse mama van 3 jongvolwassenen blijf ik steeds uitgedaagd om, samen met hen, op zoek te gaan naar een nieuw evenwicht binnen een nieuwe levensfase en dit telkens op hun unieke manier.

De rode draad tijdens mijn persoonlijke groei is het voortdurend samen op zoek gaan naar een gemeenschappelijke taal dat ons doet blijven groeien en dit steeds met respect en waardering voor ieders eigenheid,  krachten, mogelijkheden en taal.

Deze ervaring gebruik ik graag als jouw coach. 

Els