Missie en waarden

Als oplossingsgerichte coach ga ik als denkpartner en procesbegeleider samen met het team op zoek naar de doelstellingen van de organisatie. Vanuit de eigen krachten en sterktes van de teamleden zoeken we naar voor hen bereikbare acties om deze doelen te bereiken. De focus ligt op de erkenning dat het team bestaat uit verschillende individuen met hun specifieke eigenheid. De som van de delen is groter dan het geheel.

Bersama gaat met alle actoren op zoek naar acties die het team laat groeien richting een efficiëntere samenwerking. Dit bereiken we door de krachten van de teamleden voor elkaar zichtbaar te maken en te valideren om deze zo beter te kunnen inzetten in het behalen van de doelstellingen. Met deze verbinding boosten we het team tot een sterker geheel. We bekomen een sterkere samenwerking door in te zetten op open en duidelijke communicatie wat ook het welbevinden van de teamleden in de job ten goede komt.

   RESPECT

                   AUTHENTIEK

          COMMUNICATIEF

      DIVERSITEIT

VERBINDING